VEKRON ; Başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem çerçevesinde;
İK süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

 • İşe Alım Sürecimiz

  CV'nizin bize ulaşması ile birlikte, başvuru süreciniz başlamış demektir. Vekron işe alım sürecinde temel amaç, kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır. Duyurulan boş pozisyonlara başvuru yapabileceğiniz gibi, ilerde oluşacak pozisyonlarda da değerlendirilmek adına "Genel Başvuru" da yapabilirsiniz.
 • Gelişim Programı

  Çalışanlarımızın, sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak; Yöneticilerin çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansının düzenli olarak izlenmesini ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek; Nitelikli, başarılı, global bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimini yönlendirmek ana sorumluluğumuzdur.
 • Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

  Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, Yüksek potansiyelli çalışanların takibi ve Topluluğun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri; Çalışan ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması; önceliğimizdir.
 • VEKRON İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ

  Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,

  Potansiyel insan kaynağını kazandırmak ve geleceğe hazırlamak,

  Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü firmamıza kazandırmak,

  Sektörü ve Pazar dinamiklerini en iyi bilen ve yöneten kusursuz bir oluşum yaratmak,

  Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarımıza daima en iyiyi sunmak,

  Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü Vekron bünyesine kazandırmak,

  Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,

  Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak.